• تلفن09144118533
  • ایمیلinfo@lunio.ir
  • آدرستهران ، صادقیه ، امنیت شبکه لونیو
  • ساعتهای آزاد10 صبح تا 8 شب
  • تلفن09144118533
  • ایمیلinfo@lunio.ir
  • آدرستهران ، صادقیه ، امنیت شبکه لونیو
  • ساعتهای آزاد10 صبح تا 8 شب

امنیت اطلاعات

از متخصص امنیت شبکه سازمان خود درخواست کنید تا با تست نفوذ، سیاست های امنیتی شبکه شما را ارزیابی کرده و مشخص کند تا کدامین لایه امکان نفوذ وجود دارد . اگر متخصص امنیت شبکه سیاست های امنیتی را دور بزند و هک کند، لازم است تکنیک ها و سیاست های سخت تری را مورد استفاده قرار دهید.