• تلفن09144118533
  • ایمیلinfo@lunio.ir
  • آدرستهران ، صادقیه ، امنیت شبکه لونیو
  • ساعتهای آزاد10 صبح تا 8 شب
  • تلفن09144118533
  • ایمیلinfo@lunio.ir
  • آدرستهران ، صادقیه ، امنیت شبکه لونیو
  • ساعتهای آزاد10 صبح تا 8 شب

امنیت شبکه

شرکت ها و کسب و کارها در هر ابعاد و اندازه ای که باشند که همگی نیازمند راه اندازی بستر شبکه هستند. بدیهی است که اندازه شبکه ارتباطی به امنیت شبکه و اطلاعات جاری در بستر آن ندارد. بلکه به نوع کسب وکار و بزرگی سازمان مربوطه وابسته است. به طور معمول هر سازمانی که قدمت و ابعاد بزرگتری داشته باشد اطلاعات و اسناد مهم تری در بستر شبکه و سرور خود دارد. البته واضح است که استثنائاتی نیز وجود دارد.